Skip to Content

Onze kleuters op school

 

Spelend leren samen met anderen

De school is een wereld vol nieuwe mensen, nieuwe kinderen en onbekende ervaringen die een kleuter onzeker kunnen maken. Belangrijk in het zetten van deze grote stap is de vaststelling dat uw kind klaar is om naar school te gaan. Vele kleuters komen in de kleuterschool voor het eerst in een situatie waar ze met leeftijdsgenootjes samen zijn onder begeleiding van een volwassene die niet hun mama of papa is. Hun opvoeding, die tot nu toe gebeurde in de geborgenheid van het gezin, wordt voor een deel toevertrouwd aan de school.

De kleuterleidster tracht daarom de gezinssfeer zoveel mogelijk te benaderen. Ze brengt begrip op voor de aanpassingsmoeilijkheden van elke kleuter afzonderlijk. In dergelijk klimaat kunnen kleuters spontaan opgroeien en zo krijgt de gezinsopvoeding een passende aanvulling. Om te leren leven hebben kinderen andere kinderen nodig om mee te spelen. Kleuters leren al spelend.


Een beetje "thuis" op school

Op de eerste schooldag verloopt het afscheid nemen tussen ouders en kleuters niet altijd zo vlot als mama en papa wel zouden wensen. Vanuit hun ervaring raden onze kleuterleidsters de ouders dan aan de kleuter de eerste schooldagen naar de juf te brengen. Zij zal dan samen met het kind kort maar geruststellend afscheid nemen van mama of papa, zodat de activiteiten kunnen starten dadelijk na het belsignaal.

Om het naar binnen- en buitengaan ordelijk en veilig te laten verlopen, vragen we ook met aandrang dat de ouders niet mee in de gang of in de klas zouden komen. Zowel 's morgens als 's avonds wachten de ouders achter het hek (ook op woensdagmiddag). 's Middags worden de kleuters afgehaald aan de grote poort op de speelplaats van de lagere school (niet op woensdagmiddag).
De leerkrachten dragen hier een zeer grote verantwoordelijkheid en moeten op ieder moment het brengen en afhalen van kinderen in het oog kunnen houden.

Het is ook belangrijk uw kind regelmatig naar school te laten komen. De kleuter is dan veel sneller opgenomen in het klasje en leeft niet voortdurend in twijfel of het morgen wel of niet naar school zal gaan. Daardoor krijgt uw kind veel sneller vertrouwen in de "nieuwe" situatie.

Herhaaldelijk stellen we vast dat kleuters te laat naar school worden gebracht. Dit is erg storend voor de klassenwerking. Files zijn vaak de oorzaak, maar mogen wij er toch op aandringen dat u probeert uw kind voor 8.30 uur naar school te brengen.

Gelieve ook gebruik te maken van de aparte kleuteringang en niet langs de ingang van de lagere school door te steken.

Om de aanpassing aan al dat nieuwe te vergemakkelijken, mag uw kind altijd zijn geliefde popje of knuffellapje meebrengen. Het stukje "thuis" doet soms wonderen.

Bij de allerkleinsten is het ook aangeraden om een reservebroekje en kousjes in hun schooltasje te stoppen. Zo is een onverwacht "ongelukje" snel verholpen. Toch vragen wij uitdrukkelijk kindjes die nog niet proper zijn nog wat langer thuis te houden tot ze voldoende zindelijk zijn. Nadien zijn ze zeker welkom.

Tijdens de voormiddag en de namiddag mogen de kleuters een drankje gebruiken in de klas. Ze kunnen dit op school kopen of zelf meebrengen. De kleuters kunnen dan ook een koekje eten.

 

 about seo | page