Skip to Content

Verwelkoming

Wij zijn een christelijke school en willen kinderen fundamentele waarden laten ontdekken die bijdragen tot een betere wereld. Wij hebben respect voor de godsdienstige gezindheid van anderen zonder evenwel onze eigenheid te ontkennen.

In onze school met pit begeleidt een ervaren team de kinderen op een manier die hen boeit en enthousiast maakt. In de kleuterschool staan bij alle activiteiten de taal, de beweging en het spel centraal. Vanaf het 1ste leerjaar zetten de kinderen op een speelse manier hun eerste stappen voor lezen, schrijven en rekenen. In het 6de leerjaar bereiken zij dan een zekere zelfstandigheid die nodig is om hun secundaire studies succesvol aan te vatten. Problemen onderweg worden opgevangen door het zorgteam, het CLB en eventuele externe hulpverleners.

We willen een school zijn waar de kinderen ruimte krijgen om te groeien. We trachten elk kind vanuit zijn mogelijkheden en eigenheid optimale kansen te geven. Wij willen onze leerlingen helpen hun weg te vinden in de samenleving.

In onze levende school organiseren wij activiteiten waaraan ouders, grootouders, leerlingen en vrienden van de school kunnen deelnemen. Binnen de actieve oudervereniging kunnen wij beroep doen op leesouders, fruitmama's en andere bereidwillige ouders. Via de schoolraad wordt de bredere gemeenschap bij het schoolleven betrokken.

Wil u nader kennismaken of u mee engageren? Kom dan gerust eens langs. We maken graag even tijd voor u.

 

Wim Cammaerts

Dir VBS Sterrebeek

 

 by Dr. Radut